Xbowling Tišnov

« zpět na seznam

V rychlém sledu po otevření prvního Xbowlingu Třinec jsme od stejného majitele převzali v roce 2012 nově postavené centrum v Tišnově, které disponovalo 6 drahami QubicaAMF. Oproti centru v Třinci, které fungovalo již několik let a bylo již v podvědomí obyvatel Třince, tak zde v Tišnově se jednalo o zcela jinak pojmutý marketing a reklamu. Jelikož zde bowlingové centrum na této úrovni žádné nebylo, tak jsme obyvatele Tišnova museli naučit bowling hrát.

Bowlingové centrum je již více jak 10 let v provozu a za tu dobu se stal nedílnou součástí sportovního a rekreačního života v Tišnově. V roce 2018 jsme s dlouhodobým managerem centra podepsali Franchisovou smlouvu, který si tak v dnešní době vede bowlingové centrum sám - stále však pod značkou Xbowling.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.