Xbowling Valmez

« zpět na seznam

Bowlingové centrum ve Valašském Meziříčí fungovalo v ČR již od roku 2012, ovšem nebylo vedeno péčí řádného hospodáře a tak v roce 2015 bylo prodáno novému majiteli. Ten s nabídkou oslovil naší společnost zda by jsme neměli zájem bowlingové centrum převzít a provozovat pod naší značkou Xbowling a nevybudovat z něj fungující sportovně-rekreační centrum. Nabídku jsme využili, nastavili jasná fungující bowlingová pravidla, otevřeli zde nově Amatérskou Bowlingovou ligu a centrum se během jediného roku dostalo do kladných čísel a opět se stalo hojně navštěvované i širokou veřejností z Valašského Mezříčí a okolí.

V roce 2018, jsme stejně jako v Tišnově, s manažerem centra podepsali Franchisovou smlouvu a od té doby si řídí celé centrum sám ovšem stále pod značkou Xbowling.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.