Xbowling Kyje

« zpět na seznam

V polovině roku 2018 se na nás obrátil majitel menšího bowlingového centra v Praze Kyjích zda by jsme neměli zájem jeho centrum odkoupit a to jak dráhy (4 dráhy Brunswick) tak i kompletní vybavení restaurace a kuchyně. Dlouho jsme neváhali, protože i když se jedná o menší bowlingové centrum, tak historie objektu sahá dlouho do minulosti a to nám dávalo šanci, že z centra vybudujeme vyjímečný podnik. 

Objekt je součástí komplexu budov kostela a fary u Sv. Bartoloměje v pražských starých Kyjích. Část restaurace je dokonce památkově chráněna a společně s nádvořím a bowlingovou částí tvoří kompletně uzavřený komplex budov. Ideálním prostorem je hlavně pro pořádání svateb a nejrůznějších firemních a rodinných akcí a večírků.

Po částečné rekostrukci se nám během jednoho roku podařilo toto centrum objevit pro velké množství lidí a tak hlavně v letní sezóně, kdy máme na nádvoří otevřenou venkovní zahrádku je oblíbeným místem právě pro pořádání svateb.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.